Top
Scholing 2017
Cognitieve Revalidatie Therapie voor CPCRT - gecertificeerde ergotherapeuten 2017
Cognitieve Revalidatie Therapie voor CPCRT - gecertificeerde ergotherapeuten 2017

De cursus "Cognitieve Revalidatie Therapie voor CPCRT - gecertificeerde ergotherapeuten" is bedoeld voor CPCRT-gecertificeerde ergotherapeuten, die werken met cliënten met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel. De cursus belicht de nieuwe ontwikkelingen in de cognitieve revalidatie therapie.

€ 800,00