Top
Logopedisten
Deze cursus is bedoeld voor logopedisten, die werken met cliënten met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel en zal leiden tot het internationale certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT).