Top
Logopedisten
Deze cursus is bedoeld voor logopedisten, die werken met cliënten met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel en zal leiden tot het internationale certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT).
Cognitieve Revalidatie Therapie; Logopedische Benaderingen 2018
Cognitieve Revalidatie Therapie; Logopedische Benaderingen 2018
De cursus "Cognitieve Revalidatietherapie" is bedoeld voor logopedisten, die werken met volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel en bestaat uit drie delen. In dit cursusdeel wordt de logopedische benadering bij cliënten met hersenletsel behandeld.
€ 1.310,00